Upišite se u školu plivanja

Obavještava se sva djeca predškolske dobi i učenike osnovnih i područnih škola s područja grada Virovitice o provođenju obuke neplivača koju provodi Grad Virovitica i Sportska zajednica grada Virovitice, a koja će započeti s provedbom dana 20.06.2016. godine i završit će 17.07.2016. godine.

Škola je organizirana u smjenama i po grupama:

I smjena
– od 20.06.2016. – 26.06.2016. od 19,00-20,30 sati
Dječji vrtić Cvrčak-večernji termini

I smjena -jutarnja
– od 20.06.2016. – 26.06.2016. od 8,30-13,00 sati
Učenici 1. razreda OŠ IBM i OŠ Vladimir Nazor

II smjena -jutarnja
od 27.06.2016.- 03.07.2016. od 8,30-10,30 sati
učenici 1. razreda OŠ IBM i Vladimir Nazor

III smjena-jutarnja
od 04.07.2016. – 10.07.2016. od 8,30 – 10,30 sati
učenici 2. i 3. razreda Vladimir Nazor i IBM

IV smjena-jutarnja
od 11.07.2016. – 17.07.2016. od 8,30 – 10,30 sati
učenici 4. razreda OŠ IBM i Vladimir Nazor

Grupe će biti formirane na samom bazenu prema smjena kako je gore navedeno. U slučaju loših vremenskih uvjeta termini se pomiču po rasporedu za dane u kojima se neće moći obavljati obuka neplivača.