Stručno obrazovanje trenera

Slijedom dugogodišnje uspješne suradnje Hrvatskog olimpijskog odbora i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a s ciljem unaprjeđenja struke i ostvarenja zajedničkih interesa svih dionika sporta, rodila se ideja o pružanju podrške i pomoći zainteresiranim kadrovima u sportu u stjecanju potrebnih stručnih kvalifikacija s naglaskom na završavanje upisanih, odslušanih stručnih studija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dobro nam je poznato koliko je složen, osjetljiv i odgovoran posao trenera. Znanja i kompetencije kojima trener mora raspolagati u obavljanju svojeg posla, neovisno radi li se o treneru najmlađih dobnih skupina ili treneru nacionalnih sportskih vrsta, izuzetno su opsežna, a svakim danom postaju sve veća i raznolikija. Žele li svoj posao obavljati kvalitetno i ostvarivati dobre sportske rezultate, treneri moraju biti primjereno školovani i uključeni u sustav kontinuiranog, cjeloživotnog učenja i usavršavanja.

Potrebu stručne kvalifikacije trenera prepoznaje i sam zakonodavac te propisuje da trener, kao osoba koja programira i provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku poduku, mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika. Za stjecanje navedene kvalifikacije ostavljen je rok od jedanaest godina od dana stupanja na snagu važećeg Zakona o sportu, a koji rok istječe u srpnju 2017.g.

Nažalost, evidentno je da na terenu postoji izvjestan broj kadrova koji obavljaju poslove trenera bez potrebne stručne kvalifikacije. U nastojanju da se to ispravi, i to ne samo zbog zadovoljenja zakonske obveze već upravo zbog stjecanja potrebnih kompetencija, znanja i stručnosti, Hrvatski olimpijski odbor spreman je pružiti potporu svim onim kadrovima u sportu koji su započeli svoje formalno obrazovanje pri Stručnom studiju za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali isto nisu priveli kraju.

Zainteresiranim polaznicima Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu pružit će apsolutnu podršku u smislu prilagodbe organizacije nastave, konzultacija, ispitnih rokova i si.
U svrhu što kvalitetnije pripreme potrebnih podataka i organizacije studija, ovim Vam putem upućujemo zamolbu da nam što prije, a najkasnije do 15. studenog 2016.g., u priloženoj tablici dostavite tražene informacije o onim Vašim članovima koji su upisali, a nisu završili bilo koji od programa Stručnog studija za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (bivši dvogodišnji, dvoipolgodišnji ili sadašnji trogodišnji studij), a zainteresirani su završetak započetog studija i stjecanje kvalifikacije stručnog prvostupnika trenerske struke. Ispunjene tablice molimo dostaviti na adresu Hrvatski olimpijski odbor,Ured za programe lokalnog športa, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, s napomenom: za stručno obrazovanje trenera ili na e-mail: lokalni.sport@hoo.hr.

dopis_strucno-obrazovanje-trenera

strucno-obrazovanje-trenera-_-podaci