Podnošenje izvješća o radu sportskih udruga na području grada Virovitice

Temeljem članka 76. točka 3 Zakona o sportu (NN br. 71/2006), a u skladu s izradom prijedloga Proračuna Grada za 2021. godinu, Sportska zajednica grada Virovitice dužna je prijedlog Programa javnih potreba u sportu grada Virovitice za 2021.godinu dostaviti gradskim službama najkasnije do 20.11.2020. godine.

Radi toga su joj potrebni podaci od sportskih udruga, članica Zajednice, za izradu argumentiranog prijedloga Programa javnih potreba u sportu grada Virovitice za 2021.godinu.

Do toga roka moramo od klubova-udruga prikupiti izvješća napraviti program, koji treba usvojiti Izvršni odbor Sportske zajednice grada Virovitice i napokon Skupština Sportske zajednice grada Virovitice.

Od udruga se očekuje, da do 10.11.2020.godine dostave uredno i odgovorno te dokumentirano upisane tražene podatke.

U privitku imate obrazac izvješća.

Izvješće o radu sportskih udruga