Kontakt

szgv

Športska zajednica grada Virovitice

Matični broj: 03104940

OiB: 462 154 245 27

Adresa: Matije Gupca 63, 33000 Virovitica

Tel/fax: 033 / 721 – 302

E-mail adresa: info@sportskazajednica-vtc.hr  |  zsu.vtc@vt.htnet.hr