JAVNI POZIV za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu grada Virovitice za 2019. godinu

U Proračunu grada Virovitice za 2019. godinu osigurat će se , između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Sportske zajednice grada Virovitice.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu grada Virovitice za sufinanciranje programa u području sporta u 2019. godini , odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa utvrditi će Gradsko vijeće grada Virovitice

Javni poziv

Programski zahtjev – manifestacije

Programski zahtjev – novi