Statut Sportske zajednice Grada Virovitice – Preuzmi…

Izvješće o djelovanju športske udruge za 2011.-2012. – Preuzmi…

Pravilnik o izboru najbolje sportašice, sportaša i sportske ekipe za proteklu natjecateljsku godinu – Preuzmi…

Pravilnik o uredskom poslovanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva – Preuzmi…

Poslovnik o radu Skupštine – Preuzmi…

Pravilnik – zaštita osobnih podataka – Preuzmi…

Izvješće o djelovanju športske udruge za 2012.-2013. – Preuzmi…

Primjer Statuta sportskih udruga… Preuzmi…

Izvješće o radu sportskih udruga 2019…. Preuzmi…

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE I FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VIROVITICE… Preuzmi…

ADRESE I TELEFONI – ČLANOVI SKUPŠTINE SZ